Trzeba wysłać nowy Jednolity Plik Kontrolny. Nawet z błędem

Firmy mają duże problemy z oznaczaniem transakcji w ewidencji VAT

Więcej na https://www.rp.pl