Szkolenie i konsultacje podatkowe dla wydwców – 21 stycznia 2015 r.

SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 21 stycznia 2015 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

 

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

 

1)      Zmiany w podatku VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015, w szczególności:

  1. a)      nowe reguły określania miejsca świadczenia usług elektronicznych (w tym sprzedaży publikacji elektronicznych)
  2. b)      zasady ustalania statusu i miejsca siedziby/stałego miejsca zamieszkania nabywcy usług elektronicznych
  3. c)       procedura małego punktu kompleksowej obsługi podatnika
  4. d)      zasady dokumentacji, prowadzenia ewidencji i rozliczania podatku VAT należnego innym państwom członkowskim UE

2)      Nowe regulacje i orzecznictwo dotyczące opodatkowania podatkiem VAT publikacji elektronicznych i opłat reprograficznych

3)      Praktyczne aspekty zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2015

4)      Proponowane dalsze zmiany ustawy o VAT (wg projektu – od 1 kwietnia 2015), w tym:

  1. a)      zasady obliczania tzw. pre-współczynnika podatku naliczonego
  2. b)      rozszerzenie przypadków stosowania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
  3. c)       rozszerzenie zakresu przedmiotowego informacji podsumowującej

5)      Dyskusja

 

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 21 stycznia 2015 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

 

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 15 stycznia 2015 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) oraz faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 / 828-59-30.

 

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.

 Formularz zgłoszenia