Szansa na zrównanie stawek VAT na publikacje

Komisja Europejska proponuje szybką ścieżkę legislacyjną umożliwiająca państwom członkowskim zrównanie stawek VAT na e-publikacje ze stawkami dla pozycji drukowanych. Udało się osiągnąć także poparcie polskiego Ministerstwa Finansów dla zrównania stawek – głównie dzięki zaproponowanym przez Izbę definicjom książki i prasy elektronicznej oraz zapisów dających ministerstwu pewne gwarancje, że nowe stawki nie będą nadużywane przez producentów treści audio-wideo, wykorzystujących prasę do stosowania zredukowanej stawki VAT. Jeżeli na kolejnych etapach prac żaden kraj tej procedury nie zablokuje, to projekt KE może być przyjęty we wrześniu; przewiduje on dwa lata na implementację w poszczególnych państwach.