Stanowisko wydawców ws. nowelizacji dyrektywy AVMS

W odpowiedzi na pismo MKiDN  z 2 czerwca b.r. w sprawie wypracowania projektu Stanowiska Rady Ministrów do projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS – druk Komisji: COM (2016) 287 final), Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL przesłały do Ministerstwa Kultury stanowisko w tej sprawie.

Wydawcy poparli i pozytywnie ocenili propozycję KE, zgodnie z którą nie zmienia się zasadniczego podejścia do traktowania treści wideo dostępnych na stronach wydawców prasy. Jeśli treści te służą jedynie ilustracji zamieszczonych tekstów i ich charakter jest tylko pomocniczy, słusznie przyjmuje się, iż takie materiały nie wchodzą w zakres przedmiotowy projektu nowelizacji AVMS.

Poważne zastrzeżenia Izby budzą natomiast proponowane w projekcie zmiany obecnie obowiązujących regulacji w zakresie dozwolonego czasu reklamowego w telewizji oraz zasad stosowania tzw. „lokowania produktu”.

Z pełnym tekstem stanowiska IWP i SW REPROPOL w sprawie projektu zmian w dyrektywie AVMS można zapoznać się w dziale „dla Członków”.