Stanowisko Wydawców ws. dokumentów KE dotyczących modernizacji prawa autorskiego

Izba Wydawców Prasy przekazała Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko ws. inicjatywy Komisji Europejskiej, związanej z modernizacją prawa autorskiego. W stanowisku stwierdzono, iż projekt wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy jest dawno oczekiwaną przez twórców słowa szansą zrównania ich w prawach z innymi producentami oraz wzmocnienie ich praw wobec podmiotów wykorzystujących bez licencji treści prasowe na potrzeby swoich modeli biznesowych degradujących rynek prasowy. Większa dostępność legalnych treści w internecie i odpowiednie regulacje zwiększą odpowiedzialność użytkowników i wszelkiego typu pośredników i agregatorów treści.

Izba Wydawców Prasy wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL przeprowadziły szerokie konsultacje wśród wydawców, których wynikiem jest wspólne stanowisko w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez MKiDN, dotyczące przyjęcia dokumentów Komisji Europejskiej. IWP i SDiW REPROPOL przy udziale naszych europejskich organizacji ENPA i EMMA wypracowały i  przedłożyły Komisji Europejskiej Manifest, który poparło ponad 160 redakcji prasowych wraz z ich wydawcami (tekst dostępny na stronie w dziale „Aktualności”).

Pełna treść stanowiska wydawców dostępna w dziale „dla Członków”.