Stanowisko Izby ws. prac nad prawami pokrewnymi dla wydawców/18/09/2017

W dniu 7 września 2017 r. Izba przesłała do min. Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w MKiDN, stanowisko wydawców dotyczące ostatnich propozycji Prezydencji Estońskiej w zakresie wprowadzenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy podczas prac Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

W opinii Izby, oba zaproponowane warianty, czyli wyłączenie spod regulacji krótkich fragmentów bądź zamianę prawa na domniemanie, bazujące na prawie twórcy tekstu, nie tylko nie zrealizują postawionego przez Komisję Europejską celu, jakim jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wydawców prasy względem koncernów technologicznych i innych użytkowników biznesowych, ale przy równoczesnym wprowadzeniu nowych, obligatoryjnych wyjątków przyniosą skutki przeciwne do zamierzonych. Rozwiązania zaproponowane przez Prezydencję nie tylko nie zapewnią efektywnej prawnej ochrony treści prasowych, ale – a contrario – zalegalizują działalność podmiotów wykorzystujących treści prasowe dla celów komercyjnych (w tym pressclipperów) i pogłębią tym samym nierównowagę panującą na rynku prasowym, wzmacniając amerykańskie koncerny kosztem polskich wydawców prasy i internetu, w szczególności kosztem mniejszych wydawców, w tym regionalnych i lokalnych, których nie stać na prowadzenie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych o zapewnienie należytej ochrony materiałów prasowych.

Z pełnym stanowiskiem IWP w tej sprawie można zapoznać się w dziale „dla Członków”.