Spotkanie przedstawicieli Izby z ministrem P. Lewandowskim

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Pawłem Lewandowskim, podsekretarzem stanu w MKiDN. W spotkaniu ze strony wydawców uczestniczyli prezes IWP Wiesław Podkański, dyrektor generalny Maciej Hoffman oraz prezes wydawnictwa Forum Grzegorz Tomaszewski. W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra o pracach nad projektem dekoncentracji kapitałowej w mediach i omówiono starania o objęcie wydawców prawami pokrewnymi oraz prace nad ustawą o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, rozszerzeniu listy czystych nośników objętych opłatami reprograficznymi (zgodnie z postulatami wydawców). Przedstawiono także stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych, opłat reprograficznych i konieczności pilnego rozszerzenia zezwolenia dla REPROPOL-u na dziennikarzy.