Sąd Najwyższy upraszcza sprostowania prasowe

Sąd Najwyższy upraszcza sprostowania prasowe. Wystarczy podpis pełnomocnika osoby zainteresowanej sprostowaniem materiału prasowego

Autor Marek Domagalski, Rzeczpospolita 9.12.2021 https://www.rp.pl