Sąd Koleżeński IWP w nowej kadencji

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IWP. Było to pierwsze posiedzenie Sądu nowej kadencji i miało charakter organizacyjny. Dyskutowano także o przestrzeganiu i upowszechnianiu dobrych praktyk w działalności wydawniczej oraz zasad zawartych w Kodeksie Wydawców.

Sąd ukonstytuował się, wybierając przewodniczącego i dwoje wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego IWP został Marek Chyliński, wiceprzewodniczącymi Katarzyna Kolanowska i Piotr Piotrowicz.

W skład Sądu Koleżeńskiego IWP wchodzą także: Agnieszka Doleżych, Arkadiusz Gruchot, Krzysztof Harasimiuk, Krystyna Jarosz, Ewa Kacprzycka, Krystyna Kaszuba, Grzegorz Kurzyp, Beata Madeja, Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz i Mirosłąw Rataj.