RUCH S.A.

RUCH codziennie dostarcza prasę do ok. 11 500 punktów sprzedaży sieci własnej oraz partnerskiej w całym kraju oraz do ok. 12 000 klientów prenumeraty. Zaopatrujemy m.in. kioski i saloniki, a także sklepy osiedlowe oraz supermarkety.

Udział w rynku: 21,56% (dane według szacunków IWP – luty 2022)

Biuro: ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, tel. recepcja 22 693 73 10 fax. (+48 22) 620 71 47 www.ruch.com.pl , ruch@ruch.com.pl