Rekomendacja IWP ws. klauzuli dotyczącej ew. odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

W dziale “dla Członków” (dostępnym dla członków Izby) zamieszczona jest rekomendacja IWP dotycząca publikowanej w niektórych tytułach prasowych klauzuli ws. ewentualnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych w prasie reklam i ogłoszeń.