Raport nt. skali piractwa treści w Polsce i strat dla kultury i gospodarki

W dniu 21.06.2017 został zaprezentowany przygotowany przez firmę Deloitte raport dotyczący piractwa w internecie i związanych z nim strat dla kultury i gospodarki w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, a w jego opracowaniu uczestniczyły także Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

W dokumencie dokonana została analiza wpływu piractwa internetowego na naszą gospodarkę na wybranych rynkach kultury, w tym na rynku prasy elektronicznej. Autorzy nie tylko scharakteryzowali zjawisko piractwa, określając kluczowe sposoby udostępniania treści oraz ich monetyzacji, ale przygotowali także prognozy dotyczące jego dalszego rozwoju. Ponadto zidentyfikowano podstawowe przyczyny piractwa oraz wskazano rozwiązania prawne, jakie powinny zostać wdrożone w Polsce, a które z powodzeniem działają w wielu krajach europejskich.

Jak wynika z raportu, łączne straty generowane w polskiej gospodarce (w wyniku istnienia zjawiska piractwa treści w internecie na badanych rynkach kreatywnych – telewizyjnym i filmowym, muzycznym, książkowym oraz prasowym) to 3 mld zł utraconego PKB, w tym 836 mln zł strat dla Skarbu Państwa a także 27,5 tys. utraconych miejsc pracy. Jak wykazano w raporcie, co drugi użytkownik internetu w wieku 15–75 lat korzysta z nielegalnych źródeł treści w internecie. Jeśli nic się nie zmieni, to w najbliższych 7 latach (w okresie 2017–2024) prognozowana wartość konsumpcji pirackich treści w internecie przekroczy 30 mld zł.

Poniżej zamieszczamy pełną wersję raportu (w dwu częściach), a także skrótową, dwustronicową informację o raporcie.

Raport w pełnej wersji dostępny jest także na stronach www.kreatywnapolska.pl i www.deloitte.com/pl/piractwo-w-internecie

Raport cz. 1

Raport cz. 2