Przedstawiciele wydawców na spotkaniu ws. TTIP

W dniu 13 lipca przedstawiciele wydawców (z EMMA) uczestniczyli w organizowanym przez Komisję Europejską spotkaniu, poświęconym TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo Handlu i Inwestycji). Główni negocjatorzy potwierdzili, że negocjacje TTIP osiągnęły zaawansowany poziom i zaprosili zainteresowanych do podzielenia się uwagami i zaprezentowania poglądów na rozmaite kluczowe tematy.

Główne zagadnienia istotne dla wydawców czasopism, a podniesione podczas spotkania, dotyczyły prawa autorskiego, które – co wielokrotnie powtarzano – nie może zostać osłabione w wyniku wprowadzenia TTIP. Wagę Praw Własności Intelektualnej dla wprowadzania innowacji poparł także przedstawiciel branży muzycznej, podkreślając wagę utrzymania w tej kwestii wysokich standardów zarówno w USA jak i w UE, w celu zapobieżenia scenariuszowi „wyścigu na dno”.

Spotkanie to miało miejsce niemal rok po tym, jak Parlament Europejski przyjął zalecenia dla Komisji. Raport Parlamentu – w którym uwzględniono niektóre zastrzeżenia wydawców – zaleca Komisji „potwierdzić, że systemy stałych cen książek oraz ustalania cen gazet i czasopism nie zostaną podważone”. Ponadto, zasugerowano wiążący prawnie zapis gwarantujący wolność i pluralizm mediów oraz zaproponowano „wyważony i nowoczesny rozdział na temat ściśle zdefiniowanych praw własności intelektualnej”, który nie powinien hamować „unijnej potrzeby zreformowania systemu p.a.”. Przyjęty tekst nie jest dla Komisji prawnie wiążący, daje jednak pewne wskazówki co do stanowiska Parlamentu w tej dyskusji oraz tego, co Parlament mógłby zaakceptować – bądź nie – w ostatecznym tekście TTIP. Parlament ma prawo weta, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe, i pod koniec negocjacji posłowie mogą albo zaakceptować albo odrzucić ostateczny tekst umowy