Projekt o rynkach cyfrowych to zagrożenie dla prasy w Europie

Planowane rozporządzenie o rynkach cyfrowych (DMA) grozi stworzeniem monopolu informacyjnego dla platform – strażników dostępu.

Pluralizm mediów i różnorodność redakcyjna gazet i czasopism są niezbędne dla niezależnego i pluralistycznego kształtowania opinii w Unii Europejskiej. Zapewnienie dostępności i widoczności dla pełnej różnorodności oferty redakcyjnej jest absolutnie konieczne, o czym – z okazji Światowego Dnia Wiadomości – Izba Wydawców Prasy wraz z jej europejskimi przedstawicielami pragnie przypomnieć.

Materiały Prasowe 28.09.2021 r. Dziennik Gazeta Prawna