Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 15 listopada nowelizację prawa prasowego. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak już informowaliśmy, nowelizacja ta dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r.  w sprawie red. Jerzego Wizerkaniuka z „Gazety Kościańskiej”. Trybunał uznał wówczas, ze obecne przepisy dotyczące autoryzacji w polskim prawie prasowym są nieprecyzyjne oraz nakładają na dziennikarzy nadmierne sankcje i zobowiązał polskie władze do ich zmiany.

Wprowadzone obecnie zmiany dotyczące autoryzacji są w większości zgodne z postulatami, które Izba zgłaszała już od kilku lat w kolejnych wersjach projektów nowelizacji prawa prasowego. Nowe przepisy nakładają na dziennikarza nowy obowiązek poinformowania rozmówcy o prawie do autoryzacji, ale poza tym wyraźnie poprawiają poprzednie regulacje poprzez wprowadzenie określonego terminu na dokonanie autoryzacji przez osobę, która udzieliła wypowiedzi (6 godzin dla dziennika, 24 godziny dla czasopisma); nowelizacja także określa, że osoba wypowiadająca się dokonując autoryzacji nie może zasadniczo zmienić treści wypowiedzi. Złagodzono też karę za niedokonanie autoryzacji: dotąd było to przestępstwo zagrożone grzywną lub ograniczeniem wolności, teraz będzie wykroczenie zagrożone grzywną. Karze tej nie podlega ten, kto bez autoryzacji opublikuje „wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji”.

Ponadto do nowelizacji dodano usunięcie pozostałych dotąd zapisów odnoszących się do instytucji z czasów PRL, wykreślono rozdział o Radzie Prasowej, a także wykreślenie obowiązku zachowania przez dziennikarza linii programowej redakcji oraz dodano nowe prawo dziennikarza do odmowy polecenia służbowego, które wymagałoby złamania zasad rzetelności zawodowej i prawo do odmowy zgody na publikację jego materiału jeżeli w redakcji wprowadzono do niego zmiany wypaczające wymowę autorskiej wersji.