Prezentacja z Digital Innovators’ Summit

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, można się z nimi zapoznać także na stronie internetowej Izby w dziale „Szkolenia”.

Kolejna konferencja Digital Innovators’ Summit, poświęcona nowym technologiom w mediach i ich postępującej cyfryzacji, odbędzie się w Berlinie w marcu 2017 roku. Ze szczegółowymi  informacjami nt. konferencji można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.innovators-summit.com/dis-home/