Prezentacja z Digital Innovators’ Summit

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r.. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, zamieszczamy je także poniżej.

Kolejna konferencja Digital Innovators’ Summit, poświęcona nowym technologiom w mediach i ich postępującej cyfryzacji, odbędzie się w Berlinie w marcu 2017 roku. Ze szczegółowymi informacjami nt. konferencji można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.innovators-summit.com/dis-home/

 

 Prezentacja

 Dodatkowy opis prezentacji