Prawo autorskie. Prawo krajowe

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302, z 2019 r. poz. 501 z późn. zm.), art. 102-119
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508

 

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), art. 23-24, 72, 721
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238, z 2018 r. poz. 2339 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011281402

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 123, 730 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021441204