Prace nad dyrektywą AVMS

Kierunek prac nad nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) nie jest, niestety, dobry dla prasy. Organa UE traktują telewizję jako najbardziej zagrożoną przez internet i proponują szereg zmian umacniających pozycję TV na rynku reklamy, głównie przez znaczne rozluźnienie limitów czasu reklamowego. Uderzy to głównie w prasę, zwłaszcza w Polsce, gdzie udział telewizji w rynku reklamy jest niezwykle – jak na Europę – wysoki (52%). Pojawiają się także głosy, by działaniem dyrektywy objąć także treści audiowizualne w prasie. Wydawcy prasy starają się przeciwdziałać tym projektom, wykazując, że odbiją się one negatywnie na pozycji prasy, pogarszając nie tylko sytuację dziennikarzy i wydawców, ale także powszechny dostęp do informacji. Izba wystosowała w tej sprawie listy do polskich europarlamentarzystów (z listem tym można zapoznać się na stronie internetowej Izby w dziale dla Członków.