Potrzebujemy większej odpowiedzialności firm Big Tech

Firmy Big Tech wpływają na naszą debatę i kontrolują ją…

Rzeczpospolita,
Autorka Vera Jurova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za wartości i przejrzystość

Źródło https://www.rp.pl