W rozmowie bardzo przejrzyście zaprezentowano historię prac nad dyrektywą o prawie autorskim z 2019 r. (DSM) czy mechanizm trenowania generatywnych systemów AI. Doktor Okoń przede wszystkim uznał jednak możliwość zastosowania art. 4 dyrektywy do trenowania generatywnych algorytmów, nawet jeśli dostrzegł pewne niedostatki tego przepisu. W wywiadzie zaznaczono także, że właśnie finalizowany projekt aktu o AI niejako post factum legalizuje oparcie trenowania generatywnych algorytmów na wyjątku TDM (Text and Data Mining).

Od samego początku miałem i mam potężne wątpliwości, czy art. 4 dyrektywy DSM może mieć zastosowanie do generatywnych modeli.

Autor Damian Flisak, Źródło Dziennik Gazeta Prawna 14.02.2024