Poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

OŚWIADCZENIE ENPA

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

Bruksela, 18 kwietnia 2017 – Prezydent ENPA, a zarazem wiceprezydent ITEDI (La Stampa, Il Secolo) Carlo PERRONE wyraził zadowolenie z oświadczenia wydanego przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) w sprawie praw autorskich, a zwłaszcza prawa pokrewnego dla wydawców prasy na poziomie Unii Europejskiej.

Carlo PERRONE powiedział: „Złożone niedawno publicznie oświadczenie EFJ stanowi ważny krok pokazujący, że Europejska Federacja Dziennikarzy dostrzega potrzebę wprowadzenia prawa wydawcy na szczeblu Unii Europejskiej, które – w dłuższej perspektywie czasowej – przyczyni się do harmonijnego rozwoju prasy oraz wniesie wkład w tworzenie nowych miejsc pacy. To wspólny cel, który pragniemy osiągnąć, mając na uwadze wolność prasy i dziennikarstwa”.

Różne aspekty prawa wydawców prasy są obecnie omawiane w Parlamencie Europejskim i w Radzie. Oświadczenie EFJ podnoszące kwestię prawa dziennikarzy do wynagrodzeń oraz zawierające sugestie odnośnie do mechanizmu zarządzania pobieranymi tantiemami powinno zostać omówione bardziej szczegółowo. Należałoby zwłaszcza dostosować te postulaty do obecnej sytuacji i rozwiązań obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.

Zasugerowane koncepcje zależą jednak w dużej mierze od kluczowej kwestii utrzymania w Artykule 11 prawa pokrewnego. Do usunięcia tego prawa nie można dopuścić. Dlatego konieczne jest jak najszybsze wyrażenie szerokiego poparcia dla tego artykułu przez Parlament Europejski i Radę.

We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie prawa dla wydawców publikacji prasowych (Artykuł 11) w ramach wniosku w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Prawo takie zdecydowanie popierają wszyscy wydawcy prasy w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://europeanjournalists.org/blog/2017/04/11/licensing-and-remuneration-of-journalists/

http://www.empower-democracy.eu/