Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
opis: Organizacja zrzeszająca członków indywidualnych oraz członków wspierających (wydawnictwa).
www: www.ptwk.pl
e-mail: ptwk@wp.pl