Polska Izba Książki

nazwa organizacji: Polska Izba Książki
opis: Założona w 1990 roku izba samorządu gospodarczego zrzeszająca przedsiębiorstwa wydawnicze i księgarskie oraz hurtownie książek (obecnie ok.250 członków).
www: www.pik.org.pl
e-mail: biuro@pik.org.pl