Pol Perfect Sp. z o.o.

Pol Perfect, jako dystrybutor działa na rynku prasowym od 1997 roku. W ofercie posiada większość ogólnokrajowych tytułów prasowych wydawanych w Polsce, zajmuje się także dystrybucją prasy obcojęzycznej. Głównym odbiorcą prasy jest sieć salonów Empik. Wybrane tytuły prasowe są kierowane przez Pol Perfect do szerszej dystrybucji. Kolportaż ten oparty jest o współpracę z firmami Garmond, Kolporter i RUCH.
Spółka zajmuje się również eksportem prasy krajowej z przeznaczeniem do sprzedaży w renomowanych punktach na terenie Europy. Zapewnia pełną logistykę dostaw, rekomenduje najlepsze tytuły dla określonych grup odbiorców, zgłasza oferty z nowościami, wspiera działania promocyjne
.

Pol Perfect Sp. z o.o.
ul. Stągiewna 2c
03-117 Warszawa
Telefon: +48 22 51-939-51
Fax: +48 22 51 939 50 

www.polperfect.com.pl


polperfect@polperfect.com.pl