Platformy on-line – wydawcy o komunikacie Komisji Europejskiej

Wraz z przedstawieniem propozycji legislacyjnej aktualizującej Dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS), jak również nowych przepisów UE dotyczących handlu elektronicznego, Komisja Europejska przyjęła w połowie maja komunikat zatytułowany “Platformy Online i Jednolity Rynek Cyfrowy – Szanse i wyzwania dla Europy”. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które zakończyły się pod koniec zeszłego roku, komunikat ten (akt o charakterze nieustawodawczym) przedstawia zarówno główne zagadnienia, jak i plany działań, jakie Komisja zamierza podjąć w tym zakresie.

IWP i SW REPROPOL opracowały stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji. Wydawcy zwracają w nim uwagę m.in. na to, że kluczowe znaczenie ma skuteczne egzekwowanie już obowiązujących przepisów unijnych w zakresie działalności platform internetowych i wszelkich zasad udostępniania treści w internecie (co zresztą stwierdza się także bezpośrednio w Komunikacie). Egzekucja ta jednak nie będzie możliwa, bez uporządkowania krajowych przepisów tak, by były one zgodne z regulacjami UE.

Z pełną treścią stanowiska IWP i SW REPROPOL w sprawie Komunikatu Komisji pn. „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy” można zapoznać się w dziale „dla Członków”.