Pismo Izby do MKiDN ws. VAT na prasę elektroniczną

Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, Izba wystosowała pismo do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, dotyczące stawek VAT na prasę drukowaną i elektroniczną.

Nawiązując do deklaracji ministrów kultury Francji, Niemiec, Włoch i Polski w sprawie podatku VAT na e-booki, Izba wyraziła nadzieję, że rząd Polski uwzględni w swoim stanowisku, iż także prasa i jej wydania cyfrowe (e-wydania) muszą być objęte zredukowaną stawką VAT, jak w przypadku wydań drukowanych. Argumentacja w tej sprawie jest taka sama, jak dla książki i e-booków, choć skutek polityczny utrzymania zróżnicowanej stawki jest o wiele groźniejszy, gdyż ogranicza konstytucyjne uprawnienia dla prasy.

W piśmie Izby przypomniano, że w powyższej sprawie w grudniu 2013 roku zabrała głos Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, w pismach do ministra finansów i ministra cyfryzacji, a także we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na brak zgodności zróżnicowania podatku VAT na wydawnictwa drukowane i cyfrowe z Konstytucją RP. Należy podkreślić, że wystąpienie RPO obejmuje zarówno książki i czasopisma, co ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego traktowania tych publikacji.

Przypomnijmy, iż polski rząd w kwietniu 2013 r. przyjął stanowisko, według którego VAT na elektroniczne książki powinien wynosić tyle samo, co na papierowe (5%). Decyzja w zakresie zmian regulacji prawnych leży jednak w gestii Komisji Europejskiej.

Trzeba jednak pamiętać, iż wydawców prasy zaniepokoiło, że w znanych publicznie przekazach na ten temat mowa była wyłącznie o książkach. Może to być odebrane jako sygnał, że dotychczas jednolicie traktowane książka i prasa – co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju czytelnictwa – w świecie cyfrowym mogą być traktowane nierównoprawnie. Dlatego też Izba już wówczas (w kwietniu 2013 r.) w pismach do ministrów kultury i cyfryzacji wyraziła nadzieję, że będą oni wspierali przyjęcie jednolitego podejścia do stawek VAT, a także jednolite w tej sprawie traktowanie książki i prasy.

Z pismem Izby do minister M. Omilanowskiej można się zapoznać na naszej stronie internetowej w dziale  „dla Członków”