Pismo IWP do komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej ws. praw autorskich

W początkach września (6 IX 2016) IWP wystosowała pismo do p. Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP. Izba zabrała głos w bardzo istotnej dla całego środowiska twórczego sprawie, jaką jest ochrona praw własności intelektualnej.

Śledząc z uwagą prace toczące się w UE w tym zakresie i biorąc czynny udział we wszelkich konsultacjach społecznych organizowanych zarówno na poziomie międzynarodowym przez Komisję Europejską, jak i na poziomie krajowym przez rząd polski, Izba sformułowała stanowisko w kilku najważniejszych kwestiach.

W piśmie do komisarz E. Bieńkowskiej poruszono przede wszystkim kwestię praw pokrewnych dla wydawców. Izba od dawna zabiega o przyznanie wydawcom takich samych uprawnień jakie od dziesięcioleci obowiązują w sektorze filmowym, muzycznym i nadawczym. Kluczowym jest to, by planowane zapisy zapewniały ochronę wszystkim rodzajom gazet i czasopism zarówno w formacie fizycznym, jak i cyfrowym.

Kolejnym tematem poruszonym w piśmie jest rozważane wprowadzenie wyjątku w ochronie dla tzw. eksploracji tekstów i danych (TDM).

Z pełną treścią pisma Izby do komisarz E. Bieńkowskiej można zapoznać się na stronie internetowej Izby, w dziale „dla Członków”.