Petycja do organów UE ws. ochrony praw autorskich

Na poziomie UE trwają obecnie prace dotyczące reformy prawa autorskiego. Wkrótce Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem poseł Julii Redy z Partii Piratów, która opowiada się za rozluźnieniem ochrony prawnoautorskiej poprzez wprowadzenie nowych wyjątków i rozszerzenia dozwolonego użytku.

O zmianie w systemie praw autorskich mówi się także w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która została opublikowana 6 maja przez Komisję Europejską. Również w tym dokumencie mówi się o konieczności wprowadzenia nowych wyjątków, które zwiększą możliwość korzystania z cudzej twórczości bez zgody i bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty.

W związku z powyższym europejscy przedstawiciele wydawców przygotowali petycję do PE, KE i Rady Europejskiej o wsparcie silnego systemu ochrony praw autorskich, która jest podstawą naszej działalności.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich z prośbą o poparcie tej kampanii i  podpisanie petycji w internecie pod adresem: https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-support-creation-support-freedom-of-expression-support-copyright-7 . Polską wersję petycji podajemy niżej. Prosimy także o rozpropagowanie tej akcji wśród współpracowników, znajomych i w sieciach społecznościowych.

Wspierajcie twórczość – wspierajcie wolność wypowiedzi, wspierajcie prawa autorskie

Wspierajcie silny system praw autorskich w celu promowania europejskiej kreatywności, która idzie ręka w rękę z wolnością wypowiedzi

Jesteśmy autorami i wydawcami, pisarzami i dziennikarzami, artystami, fotografikami  i tłumaczami, księgarzami, sprzedawcami prasy i konsumentami.

Wolność wypowiedzi idzie ręka w rękę z wolnością tworzenia i zachowania wartości tego, co zostało stworzone – prawo autorskie promuje wolność wypowiedzi!

W toczącej się debacie na temat modernizacji ram prawnych UE pojawiają się głosy próbujące przekonać nas, że prawa autorskie są przestarzałe. Zdecydowanie sprzeciwiamy się sugestii, że ta fundamentalna wolność nie spełnia dzisiaj swoich zadań – digitalizacja nie zmniejszyła a zwiększyła potrzebę ochrony utworów prawami autorskimi.

Dziś stajemy razem, aby zwrócić się do wybranych przez nas polityków o wsparcie silnego systemu praw autorskich, który stanowi fundament różnorodności naszych kultur i pozwala na rozkwit wielu rożnych opinii.