Parlament Europejski za obniżeniem stawek VAT na e-publikacje

Prace Unii Europejskiej związane z dyrektywą dotyczącą podatku VAT dla publikacji cyfrowych wchodzą w kluczową fazę.

Dnia 1 czerwca b.r. Parlament Europejski przyjął projekt regulacji wprowadzający możliwości stosowania przez państwa członkowskie zredukowanej, silnie zredukowanej lub zerowej stawki VAT na publikacje elektroniczne – e-prasę i e-książkę, czyli zrównanie stawek podatku VAT do poziomu obowiązującego obecnie dla wersji drukowanych. Decyzję co do wprowadzenia ewentualnych zredukowanych stawek pozostawia się państwom członkowskim. Obecna dyrektywa zabrania stosowania takich stawek, co nie przeszkodziło jednak ich wprowadzeniu we Francji, Luksemburgu czy we Włoszech, a także wywołaniu przez belgijski parlament uchwały Komisji Finansów o wyrównanie stawek VAT.

Obecnie oczekiwana jest jeszcze zgoda Rady, która musi zostać podjęta jednomyślnie (pewne obawy związana są ze stanowiskiem Czech, Danii i Węgier). Projekt dyrektywy będzie przedmiotem dyskusji ECOFIN-u 16 czerwca b.r. Istotnym jest fakt, iż w przypadku szybkiego przyjęcia regulacji, obniżone stawki podatku dla prasy i książki elektronicznej mogłyby być wprowadzane już od 1 stycznia przyszłego roku; w przeciwnym razie natomiast cała regulacja może zostać włączona do ogólnej reformy europejskiego systemu podatku od wartości dodanej, co w znaczący sposób opóźni wprowadzenie oczekiwanych przez wydawców rozwiązań.

W Polsce Klub parlamentarny Kukiz’15 skierował (opracowany przy współdziałaniu IWP) projekt nowelizacji ustawy VAT w zakresie ujednolicenia stawek VAT na e-publikacje do Komisji Finansów Publicznych.

Dla wydawców w Polsce ważną wiadomością jest obecne stanowisko Ministerstwa Finansów, które potwierdza, że popiera w tej sprawie inicjatywę UE i opowiada się za zrównaniem stawek VAT na e-publikacje do poziomu stawek za wydania drukowane.

Trzeba przypomnieć, że Izba prowadziła w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem oraz przygotowała propozycje rozwiązań prawnych – w tym odpowiednich definicji publikacji elektronicznych – które zapewniają wydawcom dobre warunki podatkowe, a resortowi finansów dają gwarancję, że obniżone stawki nie będą nadużywane. Te działania Izby przyczyniły się do zmiany stanowiska resortu, który poprzednio sprzeciwiał się obniżeniu stawek VAT dla e-prasy.