Oświadczenie IWP wz. z decyzją PE dot. dyrektywy ws. praw autorskich na JRC

Oświadczenie Izby Wydawców Prasy

w związku z decyzją Parlamentu Europejskiego dotyczącego projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dziennikarze i wydawcy, jak wszyscy twórcy, z ubolewaniem przyjęli decyzję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2018 r. o odrzuceniu mandatu komisji JURI, upoważniającego do podjęcia negocjacji z Radą Europejską i Komisją Europejską, dotyczących projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt ten przewiduje m.in. przyznanie wydawcom prasy prawa pokrewnego, z jakiego od dawna korzystają inni producenci treści.

Jesteśmy rozczarowani decyzją posłów do Parlamentu Europejskiego, także polskich europarlamentarzystów, z których wielu – wbrew wcześniejszym deklaracjom – opowiedziało się za odrzuceniem mandatu.

Ulegając gwałtownej i w większości nieprawdziwej kampanii przeciwników dyrektywy, parlamentarzyści opowiedzieli się za modelami biznesowymi polegającymi na nieuprawnionym wykorzystywaniu cudzej twórczości, w tym materiałów sfinansowanych przez wydawców prasy i stworzonych przez dziennikarzy. Tym samym poparli oni de facto gigantów technologicznych, głównie spoza Unii Europejskiej, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację twórców, artystów, dziennikarzy, wydawców, producentów itd., którzy pozostają pozbawieni pełnej ochrony prawa autorskiego i prawa pokrewnego. Boleśnie odczują to zwłaszcza mniejsi wydawcy, w tym wydawcy prasy lokalnej, których nie stać na długie i kosztowne procesy w obronie swych praw.

Przetrwanie wolnej, niezależnej prasy i rzetelnego, profesjonalnego dziennikarstwa – w prasie drukowanej i cyfrowej – wymaga zapewnienia wydawcom stabilności działania. Dlatego uchwalenie przez Parlament Europejski i wdrożenie do krajowych systemów prawnych podstawowych zasad określonych w projekcie dyrektywy jest niezbędne. Jesteśmy przekonani, że nastąpi to w toku dalszych prac legislacyjnych. Jest to konieczne dla zachowania i rozwoju kultury krajów tworzących Unię Europejską. Leży także w dobrze pojętym interesie wszystkich użytkowników internetu, których praw – wbrew krzykliwej i nieprawdziwej propagandzie – przygotowywana dyrektywa nie narusza.

Warszawa, 5 lipca 2018 r.