Oświadczenie IWP w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Oświadczenie Izby Wydawców Prasy

w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Red. Tomasz Wróblewski oraz red. Michał Fura zostali w dniu 6 kwietnia 2016 r. skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie w procesie z oskarżenia prywatnego firmy dystrybucyjnej Garmond Press SA, na podstawie art. 212 kodeksu karnego, w związku z treścią artykułu prasowego opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w maju 2010 r.

Użycie po raz kolejny niesławnego artykułu 212 kk przeciwko dziennikarzom budzi głęboki niepokój Izby Wydawców Prasy. Izba od wielu lat domaga się usunięcia z polskiego prawa tych niedemokratycznych i kontrowersyjnych przepisów kodeksu karnego. Podobnie jak wiele innych organizacji, środowisk i instytucji, a także poważnych autorytetów prawnych w Polsce i w świecie – Izba wskazuje, iż istnienie i stosowanie odpowiedzialności karnej za treść publikacji wywiera tzw. mrożący skutek na dziennikarzy i wydawców. Sankcje karne są odbierane jako nadmierna represja, mająca na celu zastraszenie dziennikarzy i wydawców prasy. Ogranicza to wolność słowa i niezależność mediów, a w konsekwencji wpływa też negatywnie na postrzeganie Polski w świecie.

Dlatego też poważny niepokój i sprzeciw Izby Wydawców Prasy budzi zastosowanie znów procedury karnej z art. 212 kk wobec dziennikarzy. Wyrok w tej sprawie stawia redaktorów T. Wróblewskiego i M. Furę w gronie przestępców, a takie ich potraktowanie nie odpowiada, zdaniem Izby, standardom demokratycznego państwa prawa.

Zarząd Izby Wydawców Prasy

Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.