Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW REPROPOL

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, które dokonało wyboru władz Stowarzyszenia, zgodnie z  nowym statutem, zatwierdzonym przez KRS w dniu 3 listopada 2017 r.

Prezesem SDiW REPROPOL wybrano ponownie Macieja Hoffmana. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano także dr Ksenię Kakareko, Ewę Świstuniuk, Grzegorza Cydejkę, Grzegorza Gaudena, Lecha Kruszonę i Jana Rurańskiego.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Izabela Marciniak, Mirosław Buczek, Józef Królikowski, Jakub Kudła, prof. Jędrzej Skrzypczak, Mirosław Rataj i Piotr Zmelonek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Piotra Zmelonka.

Zgodnie ze statutem i strukturą Stowarzyszenia we władzach reprezentowane są proporcjonalnie obie grupy członków: autorzy i wydawcy.