Odbyła się konferencja prasowa wydawców nt. praw pokrewnych

We czwartek 3 listopada 2016 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa wydawców pt. „Dlaczego dziennikarzom i wydawcom należą się prawa pokrewne”.

Tematem konferencji była prezentacja stanowiska Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w związku z projektem dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji prawa autorskiego oraz wyjaśnienie znaczenia tej modernizacji.

W konferencji uczestniczyli wydawcy, prawnicy oraz eksperci ds. rynku prasowego i internetu, którzy omówili następujące tematy:

–         dr Wiesław Podkański, prezes IWP: Dlaczego dziennikarzom i wydawcom potrzebne są prawa pokrewne;

–         dr Ewa Laskowska, prawnik, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydawcy w epoce cyfrowej – omówienie projektu dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego;

–         mec. Jacek Wojtaś, koordynator ds. UE w  IWP: Prawa pokrewne – zakres ochrony;

–         red. Jerzy Jurecki, wiceprezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, wydawca i redaktor Tygodnika Podhalańskiego: Czy prasie lokalnej potrzebne są prawa pokrewne?

–         red. Jerzy Mianowski, prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, wydawca i redaktor naczelny „Głosu Wągrowieckiego”: Prasa lokalna, źródła informacji lokalnej – niezbędny zakres ochrony treści;

–         red. Paweł Nowacki, business development director w Delvepartners.com, ekspert ds. wydawniczych i rynku internetowego” Modele biznesowe w internecie.

W trakcie konferencji prelegenci wyjaśniali, że prawa pokrewne dają wydawcom pewność prawną, iż zostaną wreszcie uznani za podmioty prawa, jakimi są od dawna producenci muzyki, filmów, programów komputerowych – bez uszczerbku dla autorów-dziennikarzy. Wydawcy i dziennikarze staną się beneficjentami należnych im opłat kompensacyjnych za korzystanie z ich treści przez portale hostingowe, wyszukiwarki, agregatorów treści, jak i samych wydawców. Nie jest to prawo zakazowe i w niczym nie ogranicza dostępu do treści ani praw indywidualnych użytkowników w zakresie wymiany linków i dozwolonego użytku. Nie jest „podatkiem”, a tylko szanowaniem reguły zwrotu poniesionych nakładów finansowych i wolnego dostępu do informacji przy przyjęciu zasady „korzystaj i płać”.

W odpowiedzi na wyrażoną przez jednego z uczestników konferencji obawę, iż prawa pokrewne mogą skuteczniej chronić wielkich wydawców, dysponujących środkami na prowadzenie procesów, przedstawiciele prasy lokalnej wyjaśnili, iż właśnie w prawach pokrewnych, chroniących jednakowo wszystkich wydawców i autorów, upatrują szansę jednakowej dla wszystkich ochrony prawnej i możliwości dochodzenia roszczeń nie tylko wobec wielkich portali czysto internetowych, ale także wobec innych wydawców, wykorzystujących czasem cudze treści w swoich portalach.

Poniżej zamieszczamy materiał z konferencji. W dziale „dla Członków” (dostęp dla członków IWP) znajduje się także link do pobrania nagrania przebiegu całej konferencji.

Polecamy też lekturę artykułów prasowych, omawiających przebieg konferencji – informacje w dziale „Warto przeczytać”.

Materiał z konferencji prasowej wydawców