Obradowało XXV Walne Zgromadzenie Członków IWP

W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się XXV Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy.

Sprawozdanie z działalności IWP w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia omówił prezes Izby Wiesław Podkański. Podkreślił on m.in. znaczenie problematyki warunków dystrybucji prasy, nowelizacji prawa autorskiego oraz kompleksu spraw i działań Izby związanych z ochroną praw własności intelektualnej, szczególnie starań o objęcie wydawców prawami pokrewnymi (jakie od dawna przysługują innym producentom treści), a także sprawy podatkowe, związane ze stawką VAT na e-publikacje. Tekst sprawozdania Zarządu otrzymali wszyscy członkowie Izby.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Izby w minionym roku uczestnicy Zgromadzenia udzielili absolutorium władzom IWP.

Wobec rezygnacji Zbigniewa Napierały i Roberta Musiała z członkostwa w Zarządzie Izby, odbyły się również wybory uzupełniające. Nowymi członkami Zarządu IWP zostali Alicja Modzelewska-Warec (prezes wydawnictwa Edipresse Polska SA) i Bartosz Hojka (prezes wydawnictwa Agora SA).