Obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy

W dniu 28 maja 2015 r. obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy. Zebrani członkowie Izby przyjęli sprawozdania z upływającej właśnie trzyletniej kadencji i udzielili absolutorium ustępującym władzom. Zgromadzenie wybrało także nowe władze Izby na kolejną kadencję. Prezesem IWP wybrano ponownie Wiesława Podkańskiego. Do zarządu Izby wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Dariusz Bąk, Zbigniew Benbenek, Robert Cholewa, Jerzy Janczak, Lech Kruszona, Dominik Księski, Robert Musiał, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Zbigniew Napierała, Dorota Stanek, Jacek Ślusarczyk, Ewa Świstuniuk.

Komisję rewizyjną Izby tworzą: Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, Tomasz Kałuża i Jerzy Wyrozumski.

Zgromadzenie wybrało także nowy sąd koleżeński. W skład sądu koleżeńskiego weszli: Marek Chyliński, Agnieszka Doleżych, Arkadiusz Gruchot, Krzysztof Harasimiuk, Krystyna Jarosz, Ewa Kacprzycka, Krystyna Kaszuba, Katarzyna Kolanowska, Grzegorz Kurzyp, Beata Madeja, Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz, Piotr Piotrowicz, Mirosław Rataj.

Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy omawiało również najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania rynku prasowego. W dyskusji wokół programu i planów Izby wskazano m.in. na konieczność nowelizacji prawa prasowego, dostosowującego jego treść do zmian technologicznych w mediach oraz dalszego działania na rzecz ochrony praw autorskich i ochrony własności intelektualnej – na forum krajowym i europejskim. Przyjęto stanowisko ws. opracowanej przez Komisję Europejską strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Wydawcy wyrazili także nadzieję na wsparcie przez władze polskie ich starań o objęcie cyfrowych wydań prasy zredukowaną stawką VAT, taką jaką ma prasa drukowana.

 Stanowisko ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego