Nowelizacja prawa autorskiego

W piątek 10 lipca 2015 r.  Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W nowelizacji tej zawarte jest m.in. skreślenie artykułu 30, dotyczącego dozwolonego użytku przysługującego ośrodkom dokumentacji i informacji prasowej. Artykuł ten jest dziś właściwie martwy, gdyż dotyczy analogowego wykorzystania materiałów, co dziś już właściwie nie ma miejsca. Mimo to niewłaściwa interpretacja art. 30 bywa wykorzystywana jako uzasadnienie do nieponoszenia opłat licencyjnych w świadczeniu usług monitoringu prasy, choć ani nie odbywa się to analogowo, ani firma świadcząca taką usługę nie jest ośrodkiem dokumentacji i informacji prasowej. Skreślenie art. 30 pa, o co wnioskowało MKiDN, ostatecznie wyjaśnia sytuację prawną i w tej kwestii.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje także korzystanie z tzw. utworów osieroconych, czyli takich, do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły, ale nie można ustalić ich właścicieli. Ustawa wprowadza także rekompensatę (płatną z budżetu państwa) za korzystanie z dzieł wypożyczanych przez biblioteki.

Po przyjęciu nowelizacji przez Sejm ustawa trafiła obecnie do Senatu.