Mec. Jacek Wojtaś (IWP) o prawach pokrewnych dla wydawców w programie „Rzecz o prawie”

W programie Rzeczypospolitej”  #RZECZoPRAWIE w piątek 4 listopada 2016 r. gościem red. Ewy Usowicz był m.in. mec. Jacek Wojtaś – prawnik z Izby Wydawców Prasy. Rozmowa dotyczyła projektu dyrektywy unijnej przyznającej wydawcom prasy prawa pokrewne. Prawa te mają zrekompensować wydawcom oraz autorom tekstów (dziennikarzom) nakłady poniesione na treści prasowe, których są twórcami, a które są wykorzystywane przez inne podmioty w internecie w celach komercyjnych. Prawa takie i związane z nimi wpływy mają od dawna zagwarantowane producenci innych treści – np. filmów i muzyki.

Wywiad można obejrzeć i wysłuchać w internecie pod adresem:

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/161109646-RZECZoPRAWIE-O-najwiekszych-rynkowych-transakcjach.html#ap-1