Konsultacje UE ws. wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy

Z inicjatywy komisarza G. Oettingera w dniu 23 marca 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy (pytania dotyczące konsultacji znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Copyright?surveylanguage=EN ).

Wydawcy prasy zabiegają od wielu lat o jednoznaczne objęcie działalności prasowej prawami pokrewnymi, które wprowadzają m.in. stan równowagi pomiędzy prasę, nadawców radiowych, telewizyjnych i producentów filmów. Wprowadzenie praw pokrewnych zapewni skuteczniejszą ochronę praw i interesów wydawców i autorów, gdyż wobec postępującej cyfryzacji mediów i powszechnego wykorzystywania treści prasowych w internecie, ochrona praw autorskich staje się problemem coraz bardziej dotkliwym. Korzystanie z materiałów prasowych bez umowy i stosownego wynagrodzenia, np. w przeglądach prasy, pozbawia wydawców wpływów umożliwiających finansowanie inwestycji i godziwe wynagradzanie autorów.

W grudniu 2015 r. Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej i SW Repropol wystąpiły wspólnie do ministra kultury wskazując szereg obszarów prawnych i społecznych, które wymagają szczególnej troski resortu – dla umożliwienia wypełniania przez wydawców prasy właściwego ich zadań społecznych i kulturowych. Teraz nasze organizacje, podobnie jak międzynarodowe związki wydawców, włączają się w konsultacje europejskie w sprawie praw pokrewnych.

Poniżej stanowisko europejskich organizacji wydawców ws. praw pokrewnych oraz stanowisko organizacji polskich wydawców prasy – IWP, SPL, SGL i SW „Repropol”.

Stanowisko IWP, SPL, SGL i SW „Repropol” ws. praw pokrewnych dla wydawców prasy

Stanowisko organizacji europejskich