Konsultacje podatkowe dla wydawców prasy – 27 stycznia 2017

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 27 stycznia 2017 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VATSzkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

 

  1. Zmiany VAT w 2017 r.
  2. Nowe sankcje VAT i kary w KKS
  3. Zmiany CIT w 2017 r.
  4. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej
  5. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe
  6. Dyskusja

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 27 stycznia (piątek) 2017 r., w godzinach 10–15 (w tym przerwa na posiłek).

Opłata za udział w szkoleniu wynosi:

  • 700 zł od osoby dla wydawców będących członkami IWP,
  • 800 zł od osoby dla wydawców niebędących członkami IWP

Opłata obejmuje także posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 20 stycznia 2017 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.

 Formularz zgłoszenia