Konsultacje KE ws. praw pokrewnych dla wydawców – dlaczego to takie ważne

Starania wydawców, w tym IWP, o wprowadzenie na ścieżkę legislacyjną w Polsce, a  przy wsparciu europejskich organizacji ENPA i EMMA, także w Unii Europejskiej, projektu objęcia wydawców prasy prawami pokrewnymi, nabrały wielkiego znaczenia wobec ogłoszenia przez Komisję Europejską konsultacji w sprawie przyznania praw pokrewnych wydawcom prasy, na wzór praw pokrewnych jakie posiadają producenci fono- i videogramów i nadawcy.

W konsultacje te włączyły się polskie i europejskie organizacje wydawców. Wydawcy prasy zabiegają od wielu lat o jednoznaczne objęcie działalności prasowej prawami pokrewnymi, które wprowadzają m.in. stan równowagi pomiędzy prasę, nadawców radiowych, telewizyjnych i producentów filmów. Wprowadzenie praw pokrewnych zapewni skuteczniejszą ochronę praw i interesów wydawców i autorów, gdyż wobec postępującej cyfryzacji mediów i powszechnego wykorzystywania treści prasowych w internecie, ochrona praw autorskich staje się problemem coraz bardziej dotkliwym. Korzystanie z materiałów prasowych bez umowy i stosownego wynagrodzenia, np. w przeglądach prasy, pozbawia wydawców wpływów umożliwiających finansowanie inwestycji i godziwe wynagradzanie autorów. Ma to szczególne znaczenie wobec planowanego w ramach Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. Plany te przewidują m.in. wprowadzenie nowych wyjątków od bezwzględnego charakteru prawa autorskiego w zakresie eksploracji tekstów i danych (text and data mining), treści wygenerowanych przez użytkownika (user generated content) a także elektronicznych wypożyczeń przez biblioteki poza siedzibę placówki (remote access). Wprowadzenie tych rozwiązań stwarza konieczność zrekompensowania wydawcom strat, które mogą ponieść w wyniku wprowadzenia tych wyjątków.

Działające w Europie organizacje wydawców prasy opracowały materiał szczegółowo wyjaśniający znaczenie kwestii wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców. Wspólne stanowisko w sprawie konsultacji opracowały także Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL. Z dokumentami tymi można się zapoznać w dziale dla Członków