Konferencja Rady Reklamy nt. samoregulacji w skierowanej do dzieci reklamie żywności

Dziewiętnastego marca 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy konferencja związana z rozszerzeniem samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci.

W Polsce od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje porozumienie nadawców telewizyjnych, które stanowi, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, niespełniających zaakceptowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Kryteriów Żywieniowych, będących załącznikiem do Kodeksu Etyki Reklamy. Porozumienie zostało podpisane przez wszystkich największych nadawców audycji telewizyjnych: ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland oraz The Walt Disney Company Polska, przystąpili do niego także operatorzy stacji: ATM Rozrywka, TV Republika, Superstacja, TVS i TTV. Od stycznia 2015 roku wymagają oni od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z „Kryteriami żywieniowymi”.

Porozumienie zostało oficjalnie zaakceptowane i parafowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Związek Stowarzyszeń Radę Reklamy, które będą prowadzić aktywny monitoring realizacji porozumienia. Porozumienie to zostało zawarte z inicjatywy i przy istotnym udziale Rady Reklamy.

W poświęconej tej samoregulacji konferencji Rady Reklamy uczestniczyli m.in. przedstawiciele KRRiT, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, posłowie na Sejm oraz przedstawiciele nadawców telewizyjnych.

Wejście w życie porozumienia nadawców stanowi spełnienie wymogów Dyrektywy 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r., art. 9 pkt. 2, która stanowi, że „…Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie.” Zgodnie z intencją ww. Dyrektywy, wszelkie ustalenia dotyczące przekazów handlowych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji, powinny być tworzone w porozumieniu z dostawcami usług audiowizualnych, w ramach systemów samoregulacji, wspieranych przez legislację.

Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym system samoregulacji w dziedzinie reklamy został oparty na kryteriach żywieniowych, zaakceptowanych przez niezależną instytucję. Kryteria żywieniowe uwzględniają wymagania diety polskich dzieci i są dostosowane do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Wdrożenie porozumienia nadawców ws. reklam żywności skierowanych do dzieci stanowi sukces i dowód na możliwość szerokiego stosowania mechanizmów samoregulacji w dziedzinie marketingu i reklamy, zarówno przez nadawców jak i reklamodawców. Nadawcy telewizyjni szacują, że przy wprowadzeniu od 1 stycznia 2015 samoregulacji, co powoduje objęcie zapisami samoregulacyjnymi wszystkich reklamodawców żywności w Polsce, odbiór przekazów handlowych niespełniających Kryteriów Żywieniowych przez dzieci do lat 12, powinien spaść praktycznie do zera.

* * *

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność organizacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe. Znaczącą rolę w utworzeniu Rady Reklamy oraz sformułowania Kodeksu Etyki Reklamy odegrała Izba Wydawców Prasy. Przedstawiciele Izby zasiadają we władzach Rady Reklamy, a wyznaczeni przez Izbę arbitrzy aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Etyki Reklamy.

Rada Reklamy, podczas 9 lat działalności, rozpatrzyła ponad 14 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe, prowadząc postępowanie w ponad 1200 sprawach dotyczących komunikacji marketingowej.