Konferencja prasowa wydawców nt. praw pokrewnych – 3 listopada 2016, godz. 11:00

We czwartek 3 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się konferencja prasowa wydawców pt. „Dlaczego dziennikarzom i wydawcom należą się prawa pokrewne”.

Tematem konferencji będzie prezentacja stanowiska Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w związku z projektem dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji prawa autorskiego oraz wyjaśnienie znaczenia tej modernizacji.

Prawa pokrewne dają wydawcom pewność prawną, iż zostaną wreszcie uznani za podmioty prawa, jakimi są od dawna producenci muzyki, filmów, programów komputerowych – bez uszczerbku dla autorów-dziennikarzy. Wydawcy i dziennikarze staną się beneficjentami należnych im opłat kompensacyjnych za korzystanie z ich treści przez portale hostingowe, wyszukiwarki, agregatorów treści, jak i samych wydawców. Nie jest to prawo zakazowe i w niczym nie ogranicza dostępu do treści ani praw indywidualnych użytkowników w zakresie wymiany linków i dozwolonego użytku. Nie jest „podatkiem”, a tylko szanowaniem reguły zwrotu poniesionych nakładów finansowych i wolnego dostępu do informacji przy przyjęciu zasady „korzystaj i płać”.

W konferencji uczestniczyć będą wydawcy, prawnicy oraz eksperci ds. rynku prasowego i internetu.

Z „Manifestem redakcji i wydawców” w sprawie praw pokrewnych dla wydawców oraz z oficjalnym stanowiskiem wydawców w tej sprawie można zapoznać się we wcześniejszych notatkach na stronie Izby.