Komisja Europejska w 2016 roku zaproponuje niższy VAT na cyfrową prasę

Przewodniczący Komisji Europejskiej Claude Juncker zapowiedział w Berlinie na spotkaniu z wydawcami prasy, że w roku 2016 Komisja zajmie się sprawą stawek podatku VAT na prasę elektroniczną. Dzięki trwającym od dawna staraniom europejskich organizacji wydawców ENPA i EMMA, oraz organizacji krajowych, w tym IWP, w instancjach UE zdaje się zwyciężać przekonanie o konieczności stosowanie jednakowych zredukowanych stawek VAT na książki i prasę na wszystkich nośnikach – papierowych i cyfrowych. Swoje poparcie dla ewentualnego wniosku o obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne i zrównanie ich z tymi dla drukowanych, zapowiedział także wiceprzewodniczący KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip.

Polecamy artykuł Magdaleny Lemańskiej w „Rzeczypospolitej” z 8 maja 2015 r.: „Bruksela zawalczy z absurdami”.