Kolporter S.A.

Kolporter zajmuje się dystrybucją prasy i książek na terenie całego kraju. Posiada 17 oddziałów terenowych, dostarcza prasę do ponad 20 tys. punktów sprzedaży detalicznej oraz prawie  2  tys. prenumeratorów.  Zapewnia dostawy prasy do wszystkich miast, powiatów i gmin w Polsce – w sumie do ok. 4 500 miejscowości.

Udział w rynku: 58,74% (dane według szacunków IWP – luty 2023). Biuro Zarządu: ul. Zagnańska 61 25-528 Kielce tel. 41 367 82 02, fax 41 368 36 36,

http://www.kolporter.com.pl/

e-mail: prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl