Jubileusz Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

29 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Skupiające kilkudziesięciu wydawców SPL to najstarsza organizacja wydawców lokalnej prasy w Polsce, a jedna z dwu efektywnie działających – obok Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. SPL od wielu lat współpracuje z Izbą Wydawców Prasy, a wielu wydawców lokalnych należy także do IWP. W organizowanych cyklicznie przez SPL warsztatach dla wydawców uczestniczą zwykle przedstawiciele Izby.

Jubileuszowa konferencja w Poznaniu odbywała się pod patronatem także Izby Wydawców Prasy, która wniosła też swój wkład do programu. Uczestniczący w obchodach dyrektor generalny IWP Maciej Hoffman złożył gratulacje na ręce prezesa SPL Jerzego Mianowskiego – wydawcy i redaktora naczelnego „Głosu Wągrowieckiego”.