Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym

Sejm w dniu 29 września br. przyjął nowelizację ustawy o prawie prasowym. Przyjęte zmiany dotyczą głownie autoryzacji i zbieżne są z zapisami proponowanymi przez Izbę w zgłaszanych w ubiegłych latach projektach nowelizacji: wyznaczenie rozsądnych, krótkich terminów na autoryzację i zakaz zmieniania treści wypowiedzi. Ustalony czas na dokonanie autoryzacji to do sześciu godzin dla dzienników i 24 godzin dla czasopism. Wprowadzono także przepis mówiący, że dziennikarz musi poinformować osobę udzielającą wypowiedzi o przysługującym jej prawie do autoryzacji. Kto jednak zechce z tego prawa skorzystać, będzie musiał zgłosić dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie po jej udzieleniu.

Nowelizacja znosi też karę ograniczenia wolności (zostawia jednak karę grzywny) za niedopełnienie autoryzacji. Poza tym nowelizacja dotyczy także usunięcia pozostałych jeszcze terminów wiążących się z PRL.

Merytoryczną zmianą, dodaną do projektu w marcu br., jest też usunięcie z art. 10 ustępów odnoszących się do obowiązku przestrzegania przez dziennikarzy linii programowej redakcji (w innych miejscach linia programowa pozostała, dając np. wydawcy prawo odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z linią programową).

Przyjęto także poprawkę zgłoszoną przez klub PO. Daje ona dziennikarzowi prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie też mógł odmówić publikacji materiału prasowego, jeśli wprowadzone do niego zmiany „wypaczają sens i wymowę jego wersji”.