Garmond-Press S.A.

Spółka Garmond Press S.A. prowadzi obecnie dystrybucję prasy i książek w oparciu o dwa główne centra spedycyjno-logistyczne, w Warszawie i w Krakowie oraz o 19 spedycji na terenie całego kraju. Garmond Press dostarcza  prasę w kolportażu do 13 600 punktów sprzedaży oraz w formie prenumeraty do 10 000  firm i instytucji. Spółka zaopatruje w prasę między innymi placówki Poczty Polskiej na terenie całego kraju, docierając codziennie z prasą do najmniejszych miejscowości. Dostawy prasy realizujemy również do większości sieci sklepów sieci Żabka, która jest największą siecią typu convenience w Polsce. Garmond Press jest także liderem rynku w prenumeracie prasy, dostarczanej do firm oraz instytucji. Garmond Press prowadzi również hurtową sprzedaż książek, dostarczając je w szczególności do sprzedaży we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju. Dzięki posiadanej organizacji logistyki zintegrowanej z logistyką Poczty Polskiej, każdy tytuł książki może być dostarczony w jednym dniu do ponad 4 000 placówek pocztowych i wystawiony do sprzedaży na specjalistycznych ekspozytorach. 

Udział w rynku: 15,33% (dane według szacunków IWP – luty 2022). Garmond-Press S.A. ul. Sienna 5 31-041 Kraków Adres do koresp.: ul. Rzeźnicza 22, 31-536 Kraków tel. (0-12) 421-76-37

www.garmond.com.pl

prenumerata@garmond.com.pl