Garmond-Press S.A.

Garmond Press S.A. posiada 22 oddz iały i filie na terenie całego kraju. Obecnie dostarczamy prasę do 11 950 punktów sprzedaży w kolportażu oraz do 10 000 instytucjonalnych prenumeratorów. Firma zaopatruje w prasę placówki Poczty Polskiej w całym kraju docierając codziennie z prasą do najmniejszych miejscowości. Garmond Press jest obecnie liderem rynku w prenumeracie prasy dostarczanej do firm oraz instytucji. W 2020 roku Garmond Press w dalszym ciągu rozwijał z powodzeniem hurtową sprzedaż książek, w szczególności dostarczając je do sprzedaży we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju. Dzięki posiadanej własnej organizacji logistyki zintegrowanej z logistyką Poczty, każdy tytuł książki może być dostarczony w jednym dniu do 4200 placówek pocztowych.

 

Udział w rynku: 16,22% (dane według szacunków IWP – luty 2021). Garmond-Press S.A. ul. Sienna 5 31-041 Kraków Adres do koresp.: ul. Rzeźnicza 22, 31-536 Kraków tel. (0-12) 421-76-37

www.garmond.com.pl

prenumerata@garmond.com.pl