Gala Konkursu GrandFront 2014 już 18 maja

Blisko już finał najważniejszego artystycznego wydarzenia w branży prasowej, jakim jest Konkurs Izby Wydawców Prasy na Najlepszą Okładkę Prasową Roku GrandFront. Konkurs oficjalnie rozpoczął się z po­cząt­kiem marca, a jego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 maja, podczas uroczystej Gali Finałowej w Mu­zeum Sztuki Nowoczesnej. Laureatów wytypuje Jury, w którym zasiadają uznani twórcy grafiki prasowej.

Jury Konkursu intensywnie pracuje nad nadesłanymi na konkurs okładkami oraz wydaniami na urządzenia mobilne. Ocenie poddano niemal 400 nadesłanych prac. Najlepsza z okładek otrzyma zaszczytny tytuł GrandFront 2014. Zwycięzcy poszczególnych kategorii tematycznych zostaną uhonorowani nagrodami ArtFront. Jury będzie miało również możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za szczególne osiągnięcia artystyczne i edytor­skie, które w innowacyjny oraz kreatywny sposób łączą tekst, ideę i rozwiązania graficzne.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie www.grandfront.pl