Empower Democracy – wsparcie niezależnych mediów dla silnej Europy

 

KOMUNIKAT PRASOWY                                                                                             27.09.2016

 

Wydawcy prasy jednoczą siły w obronie wartości demokratycznych w Europie podnosząc kwestię jednoznacznych przepisów o prawach autorskich na szczeblu europejskim

 

Bruksela – 27 września 2016. Oficjalnie zainaugurowana dzisiaj działalność witryny „Umocnić demokrację” (www.empower-democracy.eu) sygnalizuje powołanie sojuszu europejskich wydawców prasy na rzecz podnoszenia wiedzy na temat kluczowej roli prasy w demokracji oraz konieczności uwzględnienia w ramach przeprowadzanej właśnie reformy praw autorskich kwestii istnienia wolnego, niezależnego, pluralistycznego i dynamicznie funkcjonującego sektora prasowego w Europie.

Europejski pejzaż medialny jest wyjątkowy w swej różnorodności. „Musimy określić podstawowe warunki istnienia pluralizmu i wolności mediów oraz bronić ich, biorąc także odpowiedzialność za stworzenie nowych, ustawowych i poza-ustawowych ram w tej dziedzinie. Potrzebujemy wiarygodnych mediów” – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego, Michał Boni.

 

Kluczowe znaczenie ma to, aby wkład, jaki wnoszą wydawcy prasy w różnorodność mediów, wolność słowa i europejski pluralizm był odpowiednio doceniony” – mówi Mark Dekan, dyrektor wykonawczy firmy Ringier Axel Springer, wydającej gazety i magazyny w sieci oraz ich wersje drukowane w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i w Serbii. „Silny sektor medialny wymaga klarownych ram prawnych, w tym ogólnoeuropejskiego prawa wydawcy. Posiadając takie prawo, wydawcy prasy będą mogli bronić swojej własności intelektualnej przed jej nieuprawnionym wykorzystywaniem, chroniąc w ten sposób wartość własnej pracy. Apelujemy do Parlamentu Europejskiego oraz rządów państw europejskich o pełne poparcie tej ważnej inicjatywy ustawodawczej, która została przedstawiona niemal dwa tygodnie temu!”

Strona internetowa www.empower-democracy.eu podkreśla znaczenie prawa wydawcy dla utrzymania niezależnych, pluralistycznych mediów w Europie.

Dzięki wprowadzeniu prawa wydawcy, wydawcy otrzymają prawo do legalnej ochrony ich własności, co pomoże w zmaganiu się z niektórymi z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją wydawcy w świecie cyfrowych mediów. Będą oni wówczas traktowani tak samo, jak inni producenci treści, na przykład, nadawcy, producenci filmów czy nagrań fonograficznych.

Wydawcy odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej i podlegają zasadom światowej konkurencji” – stwierdza Xavier Bouckaert, dyrektor wykonawczy organizacji Roularta Media z Belgii. „W ostatnich latach dokonywaliśmy poważnych inwestycji w cyfrowe modele biznesowe i innowacje. Stale poprawiając sposoby przekazywania treści naszym czytelnikom, kształtujemy i formujemy środowisko cyfrowe oraz wytyczamy szlaki przyszłego europejskiego, jednolitego rynku cyfrowego. Aby Europa stała się silnym graczem w sferze cyfrowej, potrzebujemy jasnych ram regulacyjnych, które wesprą wzrost i odblokują kreatywny potencjał Europy”.

 

Carlo Perrone, prezydent ENPA i zarazem włoski wydawca, występując w imieniu inicjatorów powołania sojuszu, wyjaśnia: „Wniosek Komisji stanowi historyczny i znaczący krok w zapewnieniu prawa wydawcom prasy na szczeblu UE. Prawo to nie stanowi podatku od linków, ani nie likwiduje możliwości dzielenia się linkami przez indywidualnych użytkowników. Umożliwi on wydawcom prasy z całej Europy wartościowanie i ochronę ich redakcyjnych treści w środowisku cyfrowym, co w znacznym stopniu przyczyni się do utrzymania pluralizmu mediów, wolności prasy i różnorodności kulturalnej”.  

 

Stronę internetową www.empower-democracy.eu udostępniono opinii publicznej w dniu 27 września 2016 roku w czasie debaty na temat wolności prasy w Europie, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim w ramach sesji „Loży ds. Przyszłości Mediów”.

 
Max von Abendroth

Dyrektor wykonawczy, EMMA

max.abendroth@magazinemedia.eu

www.magazinemedia.eu

Sophie Scrive

Z-ca dyrektora wykonawczego, ENPA Sophie.Scrive@enpa.eu

www.enpa.eu

 

Angela Mills Wade

Dyrektor wykonawczy, EPC Angela.Mills-Wade@epceurope.eu

www.epceurope.eu

 

Wout van Wijk

Dyrektor wykonawczy, NME wout.vanwijk@newsmediaeurope.eu

www.newsmediaeurope.eu/

Serwis poświęcony ochronie praw własności intelektualnej jako gwarancji niezależności mediów, wolności słowa i demokracji w Europie: http://www.empower-democracy.eu/  powstał przy wsparciu Izby Wydawców Prasy oraz  polskich wydawców i redakcji.